KAROL G, Nicki Minaj - Tusa
KarolGVEVO KarolGVEVO
Views 43 283 493 1 weeks back
Kanye West - Follow God
KanyeWestVEVO KanyeWestVEVO
Views 11 540 604 1 weeks back